Politika ochrany súkromia

Súkromie užívateľov internetu navštevujúcich náš Portál je výnimočne dôležité. Nižšie bola umiestnená informácia o osobných údajov, ktoré sú archivované počas registrácie. Zdôrazňujeme, že tieto údaje neodovzdávame žiadnym iným subjektom a nesprístupňujeme ich na komerčné ciele.

Dôvernosť osobných údajov

Všetky osobné údaje sú archivované po vyjadrení súhlasu zo strany užívateľa a sú využívané iba Vydavateľom Portálu. Osobné údaje sú potrebné na identifikáciu používateľov navštevujúcich Portál. Sú využívané predovšetkým také informácie ako: názov používateľa a e-mailová adresa. Osobné údaje nie sú sprístupňované žiadnym externým subjektom. Všetci návštevníci Portálu majú práva ustanovené v Zákone o ochrane osobných údajov.

Spolupráca s Google

Portál využíva Google Analytics – službu monitorovania návštevnosti internetových stránok sprístupňovaných na Google, Inc. Na tento účel využíva Google Analytics "cookies" – súbory umožňujúce stránke sledovať spôsob akým ju používateľ využíva. Google Inc. môže tieto osobné údaje sprístupniť tretím osobám iba v situácii, ak si to vyžadujú právne predpisy.

„Cookies”

Využívame súbory "cookies" na zhromažďovanie informácií o Vašich individuálnych preferenciách a záujmoch vyplývajúcich zo spôsobu používania Portálu. Tieto súbory archivujú: osobné nastavenia prehliadača ako aj nápovede v automatickom vyplňovaní políčok formulára.

Otázky o politike ochrany súkromia

Ak máte akékoľvek pochybnosti, skontaktujte sa s nami. Odpovieme Vám na všetky otázky týkajúce sa politiky ochrany súkromia na našej internetovej stránke. Otázky môžete odosielať prostredníctvom záložky "Kontakt".

Používanie Portálu predstavuje akceptáciu vyššie uvedených pravidiel.

To by ste mali vedieť o svojom zdraví - sledujte najnovšie články